ΕΣΠΑ banner

Αστική ευθύνη προϊόντος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Αστική ευθύνη προϊόντος

Η ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Προϊόντος είναι πολύτιμη, είτε η επιχείρησή σας δραστηριοποιείται στην παραγωγή καταναλωτικών ή βιομηχανικών προϊόντων, είτε απλώς τα εισάγει και διανέμει.  Η ευθύνη βάσει της νομοθεσίας υπάρχει και παραμένει για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις και ακόμα περισσότερο αν το προϊόν σας αποτελεί πρώτη ύλη, υποπροϊόν ή ενδιάμεσο προϊόν για προϊόντα που παράγουν και πωλούν τρίτες από εσάς επιχειρήσεις. Τα ασφαλιστήρια αυτά είναι σχεδιασμένα να καλύψουν τόσο τα έξοδα διερεύνησης και υπεράσπισης σας, όσο και τις απαιτήσεις των πελατών και συνεργατών σας. 

Το προφίλ του προϊόντος σας, ο γεωγραφικός προσανατολισμός των αγορών που αυτά διατίθενται, το παραγωγικό outsourcing, οι συμβατικές σας υποχρεώσεις με τους αγοραστές σας (συνασφαλιζόμενοι additional insured vendors) – όλα συνθέτουν ένα πλέγμα αναγκών μέσα στο οποίο τα έμπειρα στελέχη μας μπορούν να σας καθοδηγήσουν για να αναγνωρίσετε και καλύψετε όλους τους θετικούς ή αποθετικούς κινδύνους της παραγωγικής και εμπορικής σας δραστηριότητας.

Φροντίστε την επιχείρηση σας

Ανακαλύψτε κορυφαία προγράμματα ασφάλισης επιχειρήσεων με βάση τις δικές σας ανάγκες.

Switch The Language

    Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος