ΕΣΠΑ banner

Marine liability / ports / terminals

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Marine liability / ports / terminals

Με μακροχρόνια εμπειρία διαμόρφωσης και διαχείρισης λιμενικών κινδύνων, έχουμε γνώση των αναγκών που σχετίζονται με την ασφάλιση των κτιριακών και μηχανολογικών υποδομών τους, τις ευθύνες τους έναντι τρίτων φορτίων και ναυτιλιακών γραμμών, τις περιβαλλοντικές ευθύνες και ασφαλώς την εργοδοτική ευθύνη προς το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Λειτουργούμε συμβουλευτικά προς Οργανισμούς του Ιδιωτικού και Ευρύτερου Δημοσίου τομέα και αναλαμβάνουμε την εκτενή ανάλυση, παρουσίαση και εφαρμογή λύσεων μεταφοράς για κινδύνους σε όλο το φάσμα της δραστηριότητας των λιμενικών μονάδων και terminals.

Φροντίστε την επιχείρηση σας

Ανακαλύψτε κορυφαία προγράμματα ασφάλισης επιχειρήσεων με βάση τις δικές σας ανάγκες.

Switch The Language

    Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος