ΕΣΠΑ banner

Αστική ευθύνη

ΙΔΙΩΤΕΣ

Αστική ευθύνη

Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης για ιδιώτη ή οικογενειάρχη έναντι τρίτων προσφέρει προστασία έναντι σωματικών βλαβών ή / και υλικών ζημιών σε τρίτους, που μπορεί να οφείλονται στη δραστηριότητα των ατόμων (ιδιωτική ή επαγγελματική) ή τη λειτουργία οποιουδήποτε χώρου (κατοικία, γραφείο, επιχείρηση). Η Αστική ευθύνη, ως μη ηθελημένο γεγονός, παρουσιάζεται υποχρεωτική σε κάποιες χώρες. Η εταιρεία μας προσφέρει ευέλικτα ασφαλιστικά προγράμματα για απόλυτη κάλυψη κάθε ευθύνης που μπορεί να προκύψει -προσωπικής, οικογενειακής ή επαγγελματικής- για πράξεις ή παραλήψεις ενός ατόμου, έναντι των άλλων.

Προστατευτείτε έναντι άλλων

Ανακαλύψτε κορυφαία προγράμματα ασφάλισης με βάση τις δικές σας ανάγκες.

Switch The Language

    Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος