ΕΣΠΑ banner

Directors & officers insurance

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Directors & officers insurance

Καθημερινές διενέξεις μεταξύ στελεχών, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού με ορθό τρόπο, η δημιουργία απόδοσης των εταιρικών κεφαλαίων και η ανάγκη εξυπηρέτησης των απαιτητικών συμφερόντων των μετόχων μίας εταιρείας αποτελούν ένα μικρό μόνο υποσύνολο των διοικητικών ευθυνών που αντιμετωπίζουν τα στελέχη των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και Ευρύτερου Δημόσιου τομέα.  Η Αστική Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης και Μελών ΔΣ είναι πλέον απαραίτητη για κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας και έρχεται να καλύψει αποτελεσματικά τις παραπάνω και αρκετά περισσότερες διοικητικές ευθύνες των στελεχών σας.

Ξεκινούν από προσιτά προτιμολογημένα προγράμματα από τοπικές ασφαλιστικές εταιρίες με αρκετές επιλογές ορίων, απαλλαγών και επιπρόσθετων ενδιαφέρουσων καλύψεων, ενώ οι μεγαλύτεροι οργανισμοί και επιχειρήσεις έχουν στην διάθεση τους περισσότερες δυνατότητες απόκτησης υψηλών ορίων και σύνθεσης συμβολαίων tailor made ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να διαμορφώσουμε το σχέδιο ασφάλισης που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρηση σας.

Φροντίστε την επιχείρηση σας

Ανακαλύψτε κορυφαία προγράμματα ασφάλισης επιχειρήσεων με βάση τις δικές σας ανάγκες.

Switch The Language

    Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος