ΕΣΠΑ banner

Τεχνικοί κλάδοι / τεχνικές εργασίες / ανανεώσιμες πηγές ενέργειας / μονάδες βιομάζας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τεχνικοί κλάδοι / τεχνικές εργασίες / ανανεώσιμες πηγές ενέργειας / μονάδες βιομάζας

Από σύνθετα δημόσια και ιδιωτικά έργα, μονάδες βιοαερίου και βιομάζας, μέχρι εξελιγμένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε δύσβατα γεωγραφικά σημεία, κατανοούμε τις ανάγκες της εργολήπτριας εταιρείας για πλήρη κάλυψη του έργου της και των όμορων ιδιοκτησιών (C.A.R. / E.A.R.), την παροχή εγγύησης (Surety Bond, Εγγυητική Επιστολή) στον Κύριο του Έργου, την προστασία του προσωπικού της, την απώλεια εσόδων/κερδών του ιδιοκτήτη της μονάδας αλλά και παρεπόμενους κινδύνους από εξωγενείς παράγοντες, όπως η διακοπή σύνδεσης στο δίκτυο υποδομής (Contingent Business Interruption).

Παράλληλα διασφαλίζουμε όλο τον εξοπλισμό του αναδόχου όσο βρίσκεται αυτός στο εργοτάξιο (CPM) και τον βοηθούμε να ανταποκριθεί στις συμβατικές απαιτήσεις των κεντρικών εργολάβων ή του ΚτΕ για τις ολοένα αυξανόμενες και πιο σύνθετες ευθύνες εντός του εργοταξίου.

Φροντίστε την επιχείρηση σας

Ανακαλύψτε κορυφαία προγράμματα ασφάλισης επιχειρήσεων με βάση τις δικές σας ανάγκες.

Switch The Language

    Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος