ΕΣΠΑ banner

Περιβαλλοντική αστική ευθύνη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Περιβαλλοντική αστική ευθύνη

Το εύρος των περιβαλλοντικών κινδύνων που σχετίζονται με την εταιρική δραστηριότητα είναι σήμερα μεγαλύτερο από ποτέ. Οι εταιρείες καλούνται όχι μόνο να αποφύγουν τον αντίκτυπο στο περιβάλλον ως αποτέλεσμα των εργασιών τους και την διαχείριση των λυμάτων τους, αλλά και να διαχειριστούν αναδυόμενα ζητήματα όπως αλλαγές στους κανονισμούς και ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Ατυχήματα ή ελλείψεις στην επίβλεψη της παραγωγής μπορεί να προκαλέσουν μία αιφνίδια ή προοδευτική ρύπανση αντιστοίχως και να έχουν καταστροφικές συνέπειες για τις κοινότητες της εταιρείας, καθώς και για τη δημόσια εικόνα της.

Παράλληλα, το νομικό πλαίσιο καθιστά υποχρεωτική την ασφάλιση Περιβαλλοντικής Αστικής Ευθύνης σε κάποιους κλάδους της παραγωγικής δραστηριότητας, ενώ σύντομα αναμένεται να ενσωματωθούν στην Ελληνική νομοθεσία κοινοτικές διατάξεις που θα αυξήσουν σημαντικά τους κλάδους στους οποίους είναι υποχρεωτική η ασφάλιση. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας μπορούν να σας βοηθήσουν με τις κατάλληλες λύσεις και στρατηγική διαχείρισης του κινδύνου, ώστε να αντιμετωπίσετε τις περιβαλλοντικές σας υποχρεώσεις, αλλά και να κατανοήσετε πώς μπορείτε να παραμείνετε συγκεντρωμένοι στην επίτευξη των επιχειρηματικών σας στόχων.

Φροντίστε την επιχείρηση σας

Ανακαλύψτε κορυφαία προγράμματα ασφάλισης επιχειρήσεων με βάση τις δικές σας ανάγκες.

Switch The Language

    Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος