ΕΣΠΑ banner

Ασφάλιση πιστώσεων - εγγυήσεων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ασφάλιση πιστώσεων - εγγυήσεων

Το διεθνές και εγχώριο εμπόριο συνεχίζουν να δημιουργούν επιχειρηματικές προκλήσεις. Καθώς ο κίνδυνος αφερεγγυότητας και αθέτησης είναι πάντα παρών, η Ασφάλιση Εμπορικών και Εξαγωγικών Πιστώσεων μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες στην πλοήγηση αυτών των κρίσιμων επιχειρηματικών ανοιγμάτων, παρέχοντας απόλυτη προστασία και καθοδήγηση στις εμπορικές αποφάσεις της επιχείρησης και προστατεύοντας αποτελεσματικά τους ισολογισμούς της κάθε επιχείρησης. Ως κορυφαίος σύμβουλος για τους κινδύνους ασφάλισης πιστώσεων έχουμε καλλιεργήσει ισχυρές σχέσεις με μεγάλες συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες για να σας βοηθήσουμε να διαπραγματευτείτε την οικονομικά αποδοτικότερη κάλυψη σας, με απτά, σημαντικά όρια κάλυψης και εξελιγμένες επεκτάσεις στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική ασφαλιστική αγορά πιστώσεων.

Για την επίτευξη της επιχειρηματικής ανθεκτικότητας και ανάπτυξης τους, οι εταιρείες συχνά έχουν ανάγκη εγγυητικών επιστολών και surety bonds για την εκπλήρωση συμβατικών και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων τους απέναντι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Παρέχουμε καινοτόμες συμβουλευτικές υπηρεσίες με στρατηγικές και λύσεις για την απελευθέρωση της πιστωτικής σας ικανότητας και τον μετριασμό των χρηματοοικονομικών κινδύνων σας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του κλάδου μας και υποστηρίζοντας την κερδοφόρα ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Φροντίστε την επιχείρηση σας

Ανακαλύψτε κορυφαία προγράμματα ασφάλισης επιχειρήσεων με βάση τις δικές σας ανάγκες.

Switch The Language

    Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος