ΕΣΠΑ banner

Ποδήλατα

ΙΔΙΩΤΕΣ

Ποδήλατα

Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης για οδηγό ποδηλάτου είναι απαραίτητο σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ένα ποδήλατο για τις καθημερινές σας μετακινήσεις. Αν κατά τύχη προκαλέσετε, χωρίς την θέληση σας, κάποια σωματική ή οικονομική βλάβη σε τρίτο, η οποία αποτελεί επακόλουθο προσωπικών ενεργειών, όπως ενδεικτικά είναι η οδήγηση ενός ποδηλάτου, η ασφάλεια αστικής ευθύνης για ιδιώτη καλύπτει τις οποιεσδήποτε δαπάνες με ελάχιστο κόστος και αποτελεί εν γένει μια πολύ σημαντική κάλυψη. Επιπλέον, προαιρετικά μπορεί να εξεταστεί και η κάλυψη κλοπής, μίας παροχής ανεκτίμητης για τους κατόχους ποδηλάτων.

Φροντίστε τα ποδήλατα σας

Ανακαλύψτε κορυφαία προγράμματα ασφάλισης με βάση τις δικές σας ανάγκες.

Switch The Language

    Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος