ΕΣΠΑ banner

Μεταφορών / marine

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μεταφορών / marine

Η ασφάλιση μεταφοράς αγαθών καλύπτει πάσης φύσεως εμπορεύματα έναντι κάθε κινδύνου κατά τη διαδικασία μεταφοράς τους και μέχρι την παράδοσή τους στον τελικό παραλήπτη. Χρειάζεστε ασφάλεια μεταφορών για τα προϊόντα σας εάν είστε εισαγωγική ή εξαγωγική επιχείρηση, αν προσφέρετε υπηρεσίες διαμεταφορέα, μεταφορέα ή ταχυμεταφορέα (courier), παραδίδετε αγαθά που αγοράστηκαν από πελάτες μέσω του ηλεκτρονικού σας καταστήματος, ή ακόμη κι αν μεταφέρετε ή εισάγετε νέο παραγωγικό εξοπλισμό ή πρώτες ύλες μεταξύ εμπορικών ή εταιρικών σας χώρων. Επιπλέον, δεδομένων των κινδύνων κατά την διάρκεια των διεθνών μεταφορών, παρέχουμε εξασφάλιση για την κάλυψη των φορτίων σας σε όλο τον κόσμο από κάθε κίνδυνο, ακόμα και για την απροθυμία του παραλήπτη να παραλάβει το φορτίο σας. Έχουμε την τεχνογνωσία να συνδυάσουμε κινδύνους και ασφαλιστήρια συμβόλαια για την μέγιστη δυνατή προστασία σας.

Οι διαμεταφορικές ή μεταφορικές επιχειρήσεις συνδυάζουν τις παραπάνω ανάγκες με το νομοθετικό πλαίσιο που προστατεύει τις ευθύνες τους. Σας βοηθούμε να καλύψετε την Αστική Ευθύνη του (δια)μεταφορέα σύμφωνα με τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο, την διεθνή σύμβαση της Hague-Visby όπως η συνθήκη διεθνών μεταφορών CMR, σιδηροδρομικού φορτίου CIM, Θαλάσσιου φορτίου Sea Way Bills, κλπ.

Φροντίστε την επιχείρηση σας

Ανακαλύψτε κορυφαία προγράμματα ασφάλισης επιχειρήσεων με βάση τις δικές σας ανάγκες.

Switch The Language

    Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος