ΕΣΠΑ banner

Γενική / εργοδοτική

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Γενική / εργοδοτική

Η ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης προστατεύει την επιχείρησή σας από τους συνηθισμένους κινδύνους λειτουργίας των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων  της. Απαιτήσεις κατά της εταιρείας από πελάτες, συνεργάτες, γειτονικές εγκαταστάσεις ή ακόμα και των ίδιων των εργαζομένων σας για σωματική βλάβη, υλική ζημιά ή απώλεια χρήσης, μπορούν να καλυφθούν με ένα συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης ενώ παράλληλα εξασφαλίζετε και τα έξοδα υπεράσπισης σας οπουδήποτε στο κόσμο έναντι των αξιώσεων αυτών.

Η εταιρεία μας μπορεί να δημιουργήσει το κατάλληλο σχέδιο καλύψεων ανάλογα με τη δραστηριότητά σας. Ενδεικτικά (μεταξύ άλλων):

  • Αστική Ευθύνη Ξενοδοχειακής Μονάδας / Τουριστικών Καταλυμάτων
  • Αστική Ευθύνη Βιομηχανικών & Βιοτεχνικών Μονάδων
  • Αστική Ευθύνη Αποθηκών / Εταιριών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Third Party Logistics)
  • Αστική Ευθύνη Διαμεταφορέα/Μεταφορέα
  • Αστική Ευθύνη Αποθηκευτή (Warehouse Keepers’ Liability)
  • Αστική Ευθύνη Καταστημάτων Λιανικής Πώλησης
  • Αστική Ευθύνη Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Φροντίστε την επιχείρηση σας

Ανακαλύψτε κορυφαία προγράμματα ασφάλισης επιχειρήσεων με βάση τις δικές σας ανάγκες.

Switch The Language

    Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος