ΕΣΠΑ banner

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Με μακροχρόνια εμπειρία στην αξιολόγηση και διαχείριση ασφαλιστικών αναγκών μεγάλων Οργανισμών του Ιδιωτικού και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, αναλαμβάνουμε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα σας βοηθήσουν να διαμορφώσετε την βραχυχρόνια και μακροχρόνια στρατηγική του Οργανισμού σας για την αντιμετώπιση των κινδύνων στους οποίους εκτίθεστε.

Από την σύνταξη του τεύχους προκήρυξης μέχρι την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού του Οργανισμού σας, παρέχουμε συνεχόμενη υποστήριξη στο τμήμα προμηθειών σας ώστε να διαμορφώσουμε εν τέλει τις κατάλληλες ασφαλιστικές συμβάσεις που θα συμμορφώνονται με την διαγωνιστική διαδικασία. 

Παράλληλα, συνδράμουμε στη σωστή διαχείριση των ασφαλιστικών συμβάσεων κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου και μεριμνούμε για την σωστή αποζημίωση του Οργανισμού.

Φροντίστε την επιχείρηση σας

Ανακαλύψτε κορυφαία προγράμματα ασφάλισης επιχειρήσεων με βάση τις δικές σας ανάγκες.

Switch The Language

    Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος