ΕΣΠΑ banner

Περιουσίας / πυρός

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περιουσίας / πυρός

Με εξειδίκευση στην ανάλυση και διαχείριση σύνθετων εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων περιουσίας σας βοηθούμε να διαμορφώσετε το κατάλληλο πλαίσιο μεταφοράς κινδύνου βάσει του βιομηχανικού κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείστε.

Κατανοούμε τις σύγχρονες ανάγκες σας σε ένα εκτεταμένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον αναπροσαρμογής του κατασκευαστικού κόστους, κλιματικής αλλαγής και εντονότερων καιρικών φαινομένων, αυξανόμενης εξάρτησης από τις ιδιαιτερότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας, συσσώρευσης αξιών των αποθεμάτων σας, και αναπτυξιακής επέκτασης των υποδομών σας, δηλώνουμε παρών για να σας επεξηγήσουμε όλα όσα πρέπει να προσέξετε για να μπορείτε να αφοσιωθείτε περισσότερο στο επιχειρηματικό όραμα σας.

Με ενδελεχή ανάλυση των αναγκών και των κινδύνων που αντιμετωπίζετε, την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων σας από ειδικευμένα στελέχη μας, risk surveys από έμπειρους συνεργάτες μας και τέλος με εκτεταμένη έρευνα της ασφαλιστικής αγοράς, σας βοηθούμε να θωρακίζετε τον ισολογισμό της επιχείρησης σας από την επέλευση κάθε δυνατού κίνδυνου παράλληλα με την δυνητική απώλεια κερδών σας, ώστε να διασφαλίσετε τα συμφέροντα της επιχείρησής σας.

Φροντίστε την επιχείρηση σας

Ανακαλύψτε κορυφαία προγράμματα ασφάλισης επιχειρήσεων με βάση τις δικές σας ανάγκες.

Switch The Language

    Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος